Print Shortlink

De groene lening

Groene lening aanvragenZoals de naam reeds aangeeft is de groene lening bestemd voor degenen die willen investeren in “groene toepassingen” en heeft ten voordele dat u kunt lenen tegen een zeer scherp tarief. Het is de bedoeling dat de overheid hiermede investeerders ertoe wilt bewegen om te investeren in milieuvriendelijke systemen of toepassingen. Logisch dus dat de rente hierbij zo laag mogelijk wordt gehouden. Deze lening brengt eveneens met zich mee dat de overheid niet alleen een groot deel van de intrest voor u betaald, maar u geniet ook van een dergelijke subsidie middels een belastingvoordeel. Indien er wordt tegemoetgekomen aan de geldende voorwaarden zal de overheid 1.5% van de intrest op zich nemen en krijgt u wel 40% belastingvermindering op de betaalde intrest na aftrek van de intrestbonificatie. En aangezien u met de energiebesparende investeringen jaarlijks bespaart op energiekosten levert dit u een extra bijverdienste. Deze lening zal ertoe moeten bijdragen dat consumenten zich bewust worden van hun energieverbruik, om dat vervolgens zoveel mogelijk te beperken.

Met de groene lening kunt u minimaal 1250 euro en maximaal 15.000 euro per jaar, per woning en per kredietnemer lenen. Bij het afsluiten van een groene lening dient een bewijsstuk (bijvoorbeeld de factuur en bijlage) aan de kredietgever te overleggen. Dit bewijsstuk biedt aan de kredietgever de zekerheid dat de groene lening juist wordt besteed. Wie kunnen er zoals in aanmerking komen voor de groene lening? Natuurlijke personen hetzij eigenaar, naakte eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder van de woning waarvoor de energiebesparende uitgaven worden gedaan. Het is wel zaak dat degene die de leningsovereenkomst aangaat op dat moment zijn verblijfplaats in Belgie heeft. Ten aanzien van huurders moeten zij over een geregistreerd huurcontract beschikken. Het recht op de groene leningsvoordelen blijft in principe gedurende de volledige looptijd van de lening geldig, ongeacht de wijziging van de hoedanigheid van de kredietnemers.

Nu rijst de vraag welke werken je kan laten uitvoeren met behulp van de groene lening. De groene lening mag uitsluitend dienen voor het financieren van energiebesparende uitgaven. Maar welke uitgaven zijn nu energiebesparend? Hieronder volgt er een opsomming van deze uitgaven:

 • vervanging van oude stookketels (*)
 • onderhoud van de stookketel
 • plaatsing van een systeem van waterverwarming door zonne-energie
 • plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie
 • plaatsing van alle andere uitrustingen voor de productie van geothermische energieopwekking
 • plaatsing van dubbele beglazing
 • plaatsing van dak-, vloer- en muurisolatie
 • plaatsing van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdinschakeling
 • uitvoering van een energie audit

Als u ertoe overgaat om de lening ook te gebruiken voor andere uitgaven dan hierboven vermeld waaronder het plaatsen van badkamermeubilair of een nieuwe een keukenkast dan vervalt het recht op de voordelen van een groene lening. Het is zelfs niet mogelijk om gedeeltelijk de profiteren van de voordelen.

Let er wel op dat bij de vervanging van oude stookketels niet alle types het recht geven op de voordelen van de groene lening. U kunt slechts genieten van de voordelen van de groene lening indien het betreft vervanging door de volgende stookketels:

 • condensatieketel
 • stookketel op hout
 • installatie met warmtepomp
 • installatie met een systeem van microwarmtekracht – koppeling

Tenslotte moet u erop geattendeerd worden dat u in aanmerking komt voor de interestbonificatie en de belastingvermindering voor interesten van groene leningen, als de energiebesparende werken worden uitgevoerd door een persoon die op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst voor de uit te voeren werken, als aannemer geregistreerd is in België of in een lidstaat van de Europese Unie.

Leave a Reply