Print Shortlink

De voordelen van een renovatielening

lening om te renoverenU wilt uw woning renoveren, maar heeft het geld daartoe niet? Maakt u zich geen zorgen, er zijn diverse mogelijkheden om de renovatie te laten financieren. Kredietinstellingen bieden heden ten dage aantrekkelijke leningen. Vergelijk de verschillende opties, zodat u het geld op een zo voordelig mogelijke manier kunt lenen.
Voor de renovatie van uw woning heeft u de keuzemogelijkheid voor een persoonlijke lening, de geldreserve, het woonkrediet of de renovatielening. Als we al denken aan het afsluiten van een lening gaat onze gedachte allereerst uit naar de persoonlijke lening. Een voordeel van deze lening is dat je van tevoren weet hoe het kostenplaatje in elkaar zit en welke looptijd daaraan verbonden is. Daartegenover staat wel dat het te lenen bedrag exact wordt afgestemd op het bedrag dat u nodig heeft voor de renovatie, aangezien de rente wordt berekend over het totale bedrag. Bij de geldreserve weet u van tevoren niet wat de lening u gaat kosten. Dit komt doordat het bij de geldreserve mogelijk is om reeds afgeloste bedragen weer op te nemen, waardoor u daarover nog eens rente zult moeten betalen. Een voordeel echter is dat u alleen rente behoeft te betalen over opgenomen bedragen en niet over het totaal bedrag. Het woonkrediet is een hypothecaire lening die u eventueel kunt afsluiten voor de renovatie van uw woning, aangezien er hierbij sprake is van een toegevoegde waarde aan uw woning. Bij deze lening heeft u uw woning als onderpand gegeven. De krediet instelling loopt hierdoor minder risico en zodoende de kans voor u wordt vergroot dat u een scherpere rente betaald. Ten slotte hebben we de renovatielening. Evenals de persoonlijke lening is er bij de renovatielening sprake van een vaste rentepercentage die u met maandelijkse, driemaandelijkse, halfjaarlijkse of jaarlijkse aflossingen dient terug te betalen.

Maar waarom nu perse kiezen voor de renovatielening? Behalve dat het leenbedrag, de intrestvoet en de maandelijkse aflossingen van tevoren bekend zijn bij u, biedt de renovatielening nog tal van andere voordelen ten opzichte van de overige leenvormen. Zo weet u precies hoe lang en hoeveel er moet worden afbetaald. Overige voordelen die de renovatielening u biedt zijn:

Uw spaarcenten blijven onaangeroerd; hierdoor bent u ervan verzekerd dat u te allen tijde een buffer voor handen heeft waarop u terug kunt vallen indien zich onvoorziene omstandigheden mochten voordoen
Snelle beschikbaarheid van het leenbedrag voor de renovatie vanwege de eenvoudige en beperkte formaliteiten. Indien u reeds beschikt over een offerte of factuur is dat voldoende om te beschikken over de lening
De renovatielening staat open voor zowel huurders als eigenaren
De intrest is fiscaal aftrekbaar als er sprake is van energiebesparende investeringen bij de renovatie van uw woning.

Met een energiebesparende investering van 10.000 euro om uw woning op te knappen kunt u in aanmerking komen voor de renovatiepremie inhoudende een subsidie van 20 tot 30%. Op deze manier kunt u flink besparen op de kosten. Echter zijn er wel voorwaarden hieraan verbonden. Allereerst dient u meerderjarig te zijn en de te renoveren woning zelf te bewonen. Voor de verhuurder geldt dat hij de woning moet hebben verhuurd aan een sociaal verhuurkantoor. Het is echter wel zo dat de renovatie slechts 1 keer mag worden aangevraagd over een periode van 10 jaren. Voorts moet de te renoveren woning ouder zijn dan 25 jaar en mag uw inkomen niet te hoog zijn. De inkomensgrenzen zijn behoorlijk hoog gelegd. Als alleenstaande mag u niet meer dan €39.250 per jaar verdienen om in aanmerking te komen voor de renovatiepremie. Bij grotere gezinnen is het inkomen verruimd. Zo mag het minimale gezinsinkomen niet meer dan €56.060 bedragen op jaarbasis. Deze inkomensbegrenzing loopt zelfs op tot maximaal €68.620 voor gezinnen bestaande uit 6 personen. Ten slotte mogen de ingediende facturen bij aanvraag van de renovatiepremie niet ouder zijn dan 3 jaren.

Leave a Reply