Print Shortlink

Doorlopend krediet versus kredietkaart

Het kan zich weleens voordoen dat je wat extra geld nodig hebt. Hiervoor kan je een beroep doen op het doorlopend krediet of het gebruik van een kredietkaart.

Het doorlopend krediet

Het doorlopend krediet is een flexibele lening waarbij het afgeloste bedrag steeds opnieuw geleend kan worden tot aan de vooraf afgesproken kredietlimiet. Het kredietlimiet is het maximaal geleend bedrag, waarbij er geen sprake is van een vast leenbedrag. Dit bedrag hoeft je niet in een keer op te nemen. De looptijd en rente van een doorlopend krediet zijn echter wel variabel met dien verstande dat als de lening is afgelost deze kan worden stopgezet en dat het rentepercentage kan stijgen of dalen. Er wordt alleen rente betaald over het opgenomen bedrag en bij extra aflossing wordt er geen boete in rekening gebracht. Het doorlopend krediet is doorgaans bedoeld om extra financiële ruimte te bieden voor een langere periode. Gelet op het voorgaande kan worden geconcludeerd dat het doorlopend krediet grote flexibiliteit met zich meebrengt en dan vooral met betrekking tot het gegeven dat je niet van vooraf aan kan aangeven hoeveel je exact denkt nodig te hebben en op welke momenten je eventuele uitgaven zult doen. Voordat u een krediet afsluit, doet u er verstandig aan om goed de voorwaarden en tarieven van de verschillende kredietverstrekkers te vergelijken.

De kredietkaart

madame kredietkaartDe kredietkaart is een algemeen aanvaard betaalmiddel. De beschikking hebben over een kredietkaart biedt de mogelijkheid aankopen te doen waarvan de betaling op een later tijdstip plaatsvinden. Vaak genoeg vindt de betaling aan het eind van de maand plaats of vindt er gespreide betaling plaats. Het voordeel van een kredietkaart is dat je geen cent op zak hoeft te hebben. Zelfs in het buitenland wordt je kredietkaart geaccepteerd als betaalmiddel. Het limiet op je kredietkaart kan je zelf bepalen. Gelet op de aanbieder en het type kredietkaart bestaan er ten aanzien hiervan een divers rente aanbod en verschillen de opties voor terugbetaling van elkaar.

Mede door het veelvuldig gebruik van een kredietkaart kan je zo af en toe nog eens genieten van de extra voordelen bij bepaalde aankopen en levert dit je nog eens extra geld op doordat je tegoeden op je rekening ongeroerd blijven en deze je dus intrest opbrengen. En dan komt die maar……… het gebruik van een kredietkaart houdt namelijk in dat je in principe geld leent van een krediet maatschappij. Zodoende kan je dus rood staan en elke maand een afgesproken bedrag terugbetalen. Hierover wordt er een rentepercentage oplopend tot maar liefst 21% op jaarbasis terugbetaald. Kredietkaarten zoals VISA en MASTERCARD worden wereldwijd geaccepteerd. Deze kaarten hebben als extra voordeel dat uw aankopen verzekerd zijn. De mogelijkheid bestaat zelfs om de kaart te verzekeren tegen de gevolgen van diefstal. Behalve dat je extra geld kan opnemen met je kredietkaart kan je ook tegen een aantrekkelijke rente sparen of sparen voor punten, waarmee je dan weer leuke dingen kunt kopen.

Een doorlopend krediet is goedkoper dan rood staan op uw kredietkaart. De mogelijkheid bestaat tot het combineren van een kredietkaart met een doorlopend krediet, waarbij u uw tegoed kunt aanvullen met geld uit het doorlopend krediet. Hierdoor voorkomt u dat u rood staat tegen een te hoge rente.

Leave a Reply