Shortlink

Zijn online datingsites hun geld waard?

Online datingsites schieten als paddenstoelen uit de grond. Is het de moeite waard om er geld aan uit te geven. Wat heeft online dating dat uitgaan niet heeft? Het voordeel van dating via internet is dat je een selectie kan maken voordat je elkaar ontmoet. Het is natuurlijk ook wel koffiedik kijken wan je moet hopen dat die andere zijn profiel eerlijk heeft ingevuld. Je weet natuurlijk nooit wie je ontmoet als je voor de eerste keer afspreekt.
Voor bepaalde sites is het meer de moeite om er geld aan uit te geven dan andere. Je hebt bijvoorbeeld de niche datingsites die een specifieke doelgroep voor oog heeft. Een aantal voorbeelden hiervan zijn 50+ dating, dating voor hoger opgeleiden, homodating, vreemdgaan, enz…

Doordat je al een kleinere doelgroep hebt krijg je meer kans om daadwerkelijk een date te vinden. Of je een relatie zal vinden hangt natuurlijk af van de website. Je kan geen relatie verwachten op een datingsite over vreemdgaan. Of misschien wel?

In ieder geval is het de moeite waard om je eens in te schrijven voor een proefabonnement. Bijna al deze websites staan toe dat je eerst gratis inschrijft voordat je betaald. Zo kan je kijken of het ledengedeelte je bevalt en of het de moeite waard is om er geld in te steken. De ene datingsite is duurder dan de andere. Sommige sites hebben een ingewikkelde persoonlijkheidstest om je te matchen met potentiële dates. Dit heeft zowel voor- als nadelen. Het voordeel is dat je misschien een date zal hebben die meer compatibel is met jezelf. Het nadeel is dat zulke tests ook maar tests zijn en geen helderzienden.

Dus zijn gratis datingsites nu hun geld waard? De ene persoon zal er de liefde van zijn leven vinden en de andere vindt er helemaal niks. Voor de ene is de datingsite een fortuin waard en voor de andere helemaal niks.

Shortlink

Brandverzekering en Hypothecaire lening niet los te koppelen

brand en hpothecaire leningTen gevolge van de grote ramp met de gasontploffing in Luik aan het begin van 2010 werd de brandverzekering in Belgie verplicht gesteld. Deze verplichting is van toepassing op woningen en handelszaken, dus niet voor industriële gebouwen. Maar reeds voor de inwerkingtreding van deze wet bleek dat 90% van de Belgen beschikten over een brandverzekering. Dit is met name gelegen aan het feit dat banken erop staan dat men een brandverzekering afsluit bij het aangaan van een hypothecaire lening. Voorts stelden de verhuurders als voorwaarde dat huurders verplicht waren een brandverzekering af te sluiten.

Maar waarom achten de banken het noodzakelijk om een brandverzekering af te sluiten bij het aangaan van een hypothecaire lening? Alvorens in te gaan op deze vraag is het goed te weten waartoe een brandverzekering dient. Belangrijk is om te weten dat een brandverzekering dient ter dekking van eventuele kosten die het gevolg zijn van schade aan de woning. De beschikking hebben over een brandverzekering brengt het volgende met zich mee:
Je woning is beschermd tegen risico’s; de risico’s die zijn opgenomen in de brandverzekering zijn brand, waterschade, natuurrampen, storm, hagelschade en glasbreuk.

Je goederen zijn beschermd; de inboedel van je woning is beschermd ingeval het door brand, waterschade of natuurramp zal worden beschadigd. Tevens is het mogelijk om je inboedel te verzekeren tegen diefstal
Het verzekeren van aansprakelijkheid tegenover derden; voor elke schade die jij veroorzaakt aan een derde wordt jij aansprakelijk gesteld. Met de brandverzekering wordt de schade gedekt die ontstaat bij een derde als gevolg van een brand die jij hebt veroorzaakt.

Vooralsnog is het belangrijk dat je ervoor waakt dat je woning wordt verzekerd op basis van de nieuwwaarde. Dit is gelijk aan de waarde van een nieuwe woning indien je opnieuw zou moeten bouwen. De vaststelling van de nieuwwaarde vindt plaats middels een evaluatierooster bevattende een vragenlijst betreffende, de indeling en inrichting van de woning, de afwerking van de woning, honorarium van de architect etc…. Let er dus op dat dit rooster goed wordt ingevuld, omdat u anders de kans loopt dat uw woning straks onderverzekerd is. Ben je bezig te verbouwen of te renoveren, geef het dan door aan de verzekeraar.

Bij de hypothecaire lening wordt uw woning als onderpand gegeven ter dekking van het risico ingeval u niet meer in staat blijkt te zijn de lening af te lossen. Je woning heb je als onderpand gegeven bij de hypothecaire lening, waarom dan een brandverzekering verplicht stellen? We hebben reeds gezien dat een brandverzekering een uitkering van de gemaakte kosten oplevert als je huis op wat voor manier dan ook verbrand of verwoest wordt. De kredietverstrekker loopt bij het verlenen van een hypothecaire lening het risico dat het in onderpand afgestane woning verdwijnt als gevolg van bijvoorbeeld een brand of natuurramp. In het geval dit scenario zich daadwerkelijk mocht voordoen is de kredietverstrekker ervan verzekerd dat de aan hem verschuldigde lening dan door de verzekeraar zal worden uitgekeerd.

Shortlink

Kredietkaart als hulpmiddel voor op reis te gaan

creditcardsGa je binnenkort weer op reis? Dan kan je nadenken over het nut van een kredietkaart. Vaak zijn creditcards handig als betaalmiddel in het buitenland. Niet alle landen hebben automaten waar je met een Belgische of Nederlandse bankkaart geld kan afhalen. Maar ook om je reis te betalen kunnen kredietkaarten handig zijn. Het kan je zelf een leuke korting opleveren. Hoe dat kan? Dat lees je hieronder.

Wat is een kredietkaart? Kredietkaarten zijn enorm handig, maar je moet wel weten hoe ze werken. Het is een beetje een dilemma. Voor de enige zijn de een zegen en voor de anderen een vloek. Kredietkaart schulden reizen de pan uit, maar dat is vooral de schuld van gebrek aan zelfdiscipline en niet weten hoe je zo’n kaart het beste gebruikt.

Hoe kredietkaarten werken

Wanneer je een kredietkaart neemt dan betaal je daar meestal jaarlijks een bedrag voor. Dit zijn de vaste kosten. De variabele kosten zijn de interesten die je moet betalen. Deze interesten zorgen samen met het krediet het vaakst voor schulden. Bij een kredietkaart krijg je ook een kredietlijn. De grootte dit bedrag hangt af van de kredietkaart en financiële instelling.

Interesten zijn nochtans makkelijk te vermijden. Wanneer je het opgenomen bedrag terugbetaald voor het einde van de maand dan betaal je geen interesten. Voor veel mensen is het probleem natuurlijk dat het geld altijd beschikbaar is. Wanneer je echter voldoende controle hebt over je uitgaven is een kredietkaart een goede zaak.

Voordelen voor op reis

Eerst en vooral bestaan er kredietkaarten waarmee je punten kan sparen voor op reis te gaan. Elke euro die je uitgeeft geven recht op punten waarmee je korting kan krijgen op reizen. Een aantal voorbeelden van zulke kaarten zijn de Beobank Travelpass Mastercard, Neckerman World Mastercard en een aantal American Express kaarten.

Veel van deze creditcards hebben ook een beveiliging tegen fraude. Wanneer je bijvoorbeeld betaald in het buitenland en je kaart wordt misbruikt dan krijg je dit bijna altijd terugbetaald door je kredietkaart maatschappij. Kredietkaarten zijn een redelijk veilig betaalmiddel.

Wanneer je kredietkaarten op een verstandige manier gebruikt kan je in feite geld uitsparen. Het feit is wel dat de meeste mensen geld verliezen aan interesten. Anders zouden de kredietkaartmaatschappijen natuurlijk geen winst maken.

Shortlink

Bestaat objectiviteit bij het vergelijken van kredietproducten?

Een lening sluiten is meer dan een nieuwe schoen of een nieuwe telefoon aanschaffen. Je zit er jaren aan vast met soms vergaande financiële consequenties. Het is dus zaak dat je gedegen onderzoek doet voordat je een keuze maakt uit de vele aanbieders en hun diverse producten.

In die positie bevond ik me recentelijk. Ik had voor een persoonlijk project een geldbedrag nodig waarvoor ik met een kredietverschaffer in zee moest. Als individu is het geen doen om exact uit te zoeken waar je het voordeligst terecht bent. Er zijn legio aanbieders, en ze weten maar al te best hun meest aantrekkelijke zijde naar voren te schuiven. Dat mag je ze niet eens kwalijk nemen, want dat doen we allemaal op onze eigen manier ook. Assistentie vereist dus. Na het googelen van drie kernwoorden ‘kredieten’, ‘vergelijken’ en ‘België’ kwam ik terecht bij Geldbank.be, een website die over zichzelf het volgende schrijft:

Geldbank.be is een vergelijkingswebsite voor financiële producten. Met deze site hebben we als doel zoveel mogelijk kredietvormen die beschikbaar zijn via het internet te verzamelen op een manier waarop U als consument er voordeel kan uit halen. Wij hopen dat U dankzij onze website de beste tarieven en rentevoeten vind voor het product naar keuze. Alle producten worden volledig onpartijdig verzameld en geplaatst zodat U deze zonder problemen kan vergelijken.

Ik moet toegeven dat met een klik op de site inderdaad, zoals beweert werd, alle kredietverleners en hun producten netjes op een rij verschenen. Daar stonden overzichtelijk de minimum en maximum leensommen naast, en de bijbehorende rentevoet. Aangevuld met ook nog aardig wat algemene informatie en tips over het type lening waar ik naar op zoek was. Beter kun je het in principe niet wensen.

Toch rees bij mij de logische vraag als Geldbank.be werkelijk volledig onpartijdig is. Daarvoor wou ik wel wat eigen onderzoek doen. Een steekproef dus. De informatie op de site bleek gelukkig gelinkt te zijn aan de betreffende kredietverlener. Om na te gaan als een aangegeven rente percentage werkelijk klopt kon ik dus snel op de officiële site van bankinstelling komen om te crosschecken als de informatie van Geldbank.be juist is. Na drie positieve testen was ik toch wel redelijk genoeg overtuigd. Met behulp van de listing en de cijfers van Geldbank heb ik toen een vergelijking en een keuze gemaakt betreffende mijn kredietaanvraag.

En hiermee kom ik op de titel van mijn verhaal. In de wereld van vandaag gaat objectiviteit net zover als jouw gevoel je aangeeft. En zeker bij het vergelijken van kredietproducten. Als een vergelijking voor jouw objectief aanvoelt dan kun je maar beter aannemen dat het werkelijk ook zo is. Anders belandt je op een oneindig pad. Er komt een punt waar je de regie moet overdragen aan je intuïtie, en zodoende een keuze maakt. Dan mag je daarna slechts hopen dat het ook daadwerkelijk de meest voordelige keuze is geweest.
Met kredietverleners weet je het immers nooit.

Shortlink

Laagste rente ooit voor Belgische leningen

laagste rente ooitVolgens het Agentschap van de Schuld heeft België 1,990 miljard euro geleend op de financiële markten tegen historisch lage rentes. Voor de tienjaarsrente wordt er zelfs een rentevoet van 1,919% gehandhaafd, het laagste tot nu te genoteerd.

Het is een gegeven dat de Europese Centrale Bank (ECB) met een bepaalde regelmaat de rentevoet opnieuw vast. Deze rentevoet is bedoeld voor banken indien zij geld willen lenen. Als deze rente die het ECB hanteert laag wordt gehouden zal het uiteindelijk voor jouw als klant ook goedkoper zijn om geld te gaan lenen. Maar waarom verlaagde de ECB de rentevoet? Dit heeft zijn oorsprong in het feit dat de Amerikaanse Centrale Bank Amerikaanse overheidsobligaties blijft opkopen. Daarnaast is de Euro duur, waardoor Belgische producten duurder worden in het buitenland met als gevolg een kleinere winstmarge. Op deze manier loopt het economisch herstel vertraging op en de langetermijnrente dus omlaag gaat. In november van het vorig jaar heeft de ECB de rentevoet verlaagd naar 0,25%. Met het verlagen van de rentevoet heeft de ECB getracht de economie weer leven in te blazen en ertoe willen bijdragen dat de beurzen daarop positief reageren.

Geld lenen kosten geld, hetgeen wordt uitgedrukt in het rentetarief dat u aan de bank betaalt. Het moment dat u geld wenst te lenen is bepalend of de banken u al dan niet een scherp tarief zullen aanbieden of niet. Daar de ECB de rentevoet heeft verlaagd zullen de banken ertoe overgaan om de door hun gehanteerde rentevoet eveneens te verlagen. Dit komt doordat de banken ook minder kosten maken als zij geld zouden willen lenen. Op dit moment, nu de rentevoet zo laag is, zal het u goedkoop uitvallen als u een lening wenst aan te gaan. Behalve de lage rentevoet zijn er ook nog andere factoren die bepalend zijn bij de berekening van de kosten bij een lening.

De hoogte van het leenbedrag is bepalend voor de berekening van de rente. Het is namelijk zo dat de rente omlaag gaat op het moment dat u meer besluit te lenen. Dit kan onder andere komen doordat bijvoorbeeld de administratieve lasten dan een kleiner deel van het totaal uit zullen maken. Indien u daarbij een onderpand inbrengt bij het lenen van een groot bedrag zal de rente nog eens lager liggen. Dit laatste heeft weliswaar voor het overgrote deel te maken met het risicoprofiel. Dit risicoprofiel is niets anders dan het risico dat een kredietverstrekker eventueel zal lopen door geld aan u te lenen, die u na verloop van tijd, hetzij maanden of jaren, weer terug dient te betalen. Hiertoe achten kredietverstrekkers het van belang hoe het gesteld is met uw persoonlijke kredietgeschiedenis. Bent u een wanbetaler als het gaat om het aflossen van schulden, of heeft u andere lopende leningen waarvan de aflossingen moeilijk verlopen, is de kans groot dat u een hogere rente voorgeschoteld krijgt. Tenslotte is de rente die u betaalt voor een lening altijd afhankelijk van de marktrente van dat moment. Nu de rente erg laag is zijn de leningen relatief goedkoop. Maar wanneer de economie weer zal opbloeien zal de rente ook weer worden verhoogd. Volgens critici zal deze trend niet al te lang aanhouden en is het nu een mooi moment om een lening aan te gaan.

Shortlink

De groene lening

Groene lening aanvragenZoals de naam reeds aangeeft is de groene lening bestemd voor degenen die willen investeren in “groene toepassingen” en heeft ten voordele dat u kunt lenen tegen een zeer scherp tarief. Het is de bedoeling dat de overheid hiermede investeerders ertoe wilt bewegen om te investeren in milieuvriendelijke systemen of toepassingen. Logisch dus dat de rente hierbij zo laag mogelijk wordt gehouden. Deze lening brengt eveneens met zich mee dat de overheid niet alleen een groot deel van de intrest voor u betaald, maar u geniet ook van een dergelijke subsidie middels een belastingvoordeel. Indien er wordt tegemoetgekomen aan de geldende voorwaarden zal de overheid 1.5% van de intrest op zich nemen en krijgt u wel 40% belastingvermindering op de betaalde intrest na aftrek van de intrestbonificatie. En aangezien u met de energiebesparende investeringen jaarlijks bespaart op energiekosten levert dit u een extra bijverdienste. Deze lening zal ertoe moeten bijdragen dat consumenten zich bewust worden van hun energieverbruik, om dat vervolgens zoveel mogelijk te beperken.

Met de groene lening kunt u minimaal 1250 euro en maximaal 15.000 euro per jaar, per woning en per kredietnemer lenen. Bij het afsluiten van een groene lening dient een bewijsstuk (bijvoorbeeld de factuur en bijlage) aan de kredietgever te overleggen. Dit bewijsstuk biedt aan de kredietgever de zekerheid dat de groene lening juist wordt besteed. Wie kunnen er zoals in aanmerking komen voor de groene lening? Natuurlijke personen hetzij eigenaar, naakte eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder van de woning waarvoor de energiebesparende uitgaven worden gedaan. Het is wel zaak dat degene die de leningsovereenkomst aangaat op dat moment zijn verblijfplaats in Belgie heeft. Ten aanzien van huurders moeten zij over een geregistreerd huurcontract beschikken. Het recht op de groene leningsvoordelen blijft in principe gedurende de volledige looptijd van de lening geldig, ongeacht de wijziging van de hoedanigheid van de kredietnemers.

Nu rijst de vraag welke werken je kan laten uitvoeren met behulp van de groene lening. De groene lening mag uitsluitend dienen voor het financieren van energiebesparende uitgaven. Maar welke uitgaven zijn nu energiebesparend? Hieronder volgt er een opsomming van deze uitgaven:

 • vervanging van oude stookketels (*)
 • onderhoud van de stookketel
 • plaatsing van een systeem van waterverwarming door zonne-energie
 • plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie
 • plaatsing van alle andere uitrustingen voor de productie van geothermische energieopwekking
 • plaatsing van dubbele beglazing
 • plaatsing van dak-, vloer- en muurisolatie
 • plaatsing van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdinschakeling
 • uitvoering van een energie audit

Als u ertoe overgaat om de lening ook te gebruiken voor andere uitgaven dan hierboven vermeld waaronder het plaatsen van badkamermeubilair of een nieuwe een keukenkast dan vervalt het recht op de voordelen van een groene lening. Het is zelfs niet mogelijk om gedeeltelijk de profiteren van de voordelen.

Let er wel op dat bij de vervanging van oude stookketels niet alle types het recht geven op de voordelen van de groene lening. U kunt slechts genieten van de voordelen van de groene lening indien het betreft vervanging door de volgende stookketels:

 • condensatieketel
 • stookketel op hout
 • installatie met warmtepomp
 • installatie met een systeem van microwarmtekracht – koppeling

Tenslotte moet u erop geattendeerd worden dat u in aanmerking komt voor de interestbonificatie en de belastingvermindering voor interesten van groene leningen, als de energiebesparende werken worden uitgevoerd door een persoon die op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst voor de uit te voeren werken, als aannemer geregistreerd is in België of in een lidstaat van de Europese Unie.

Shortlink

Goedkope lening, lange looptijd

lenenGeld lenen is tegenwoordig een fluitje van een cent. U kunt makkelijk uw leningsaanvraag doen, hetzij online, via de lokale banken of een kredietinstelling. Het is echter zaak dat u wel weet wat voor soort lening u denkt af te sluiten. Weet u het antwoordt hierop niet, ga dan eerst bij uzelf te rade waarvoor u de lening nodig heeft. De diverse banken en kredietinstellingen kunnen u hierbij te allen tijde adviseren over het diverse leningsaanbod en welke het beste bij uw behoefte van toepassing is. Vergelijk hierbij de diverse leningen op basis van de intrestvoet, de looptijd en de aanvullende voorwaarden.

Als u al dan niet op zoek bent naar geld lenen zonder bank en de goedkoopste lening is het u aan te raden uit te kijken naar een zo laag mogelijke intrestvoet verbonden aan de lening die gepaard gaat met een relatief korte looptijd. Zo heeft u de keuze om een autolening af te sluiten voor de aanschaf van een nieuwe auto. Met de persoonlijke lening kunt u de financiering hiervan spreiden over een bepaald aantal jaren. Indien u daarentegen een televisie of wasmachine wenst te kopen, maar pas eind van de maand uw salaris ontvangt kunt u gaan voor de minilening. In het geval u wilt bouwen of uw woning wilt renoveren kunt u ook daarvoor een gepaste lening vinden. Denk hierbij aan de renovatieleningen voor energiebesparende maatregelen, de groene lening en de sociale leningen waaraan gunstige voorwaarden gekoppeld zijn met een scherpe rentepercentage. Punt is wel dat u vooraf duidelijkheid vergaart over de hoogte van de kosten van de lening op maandbasis. U kunt ook simpelweg kiezen voor een kredietkaart waarbij u aankopen doet en de kosten over de komende periode zullen worden gespreid. De kosten kunnen hierbij evenwel hoog oplopen.

U kunt zo goedkoop mogelijk lenen door zelf de kosten te bereken. Houd u hier wel rekening met de hiernavolgende factoren:

 • Het rentepercentage
 • De looptijd
 • Het leenbedrag

Het lenen van geld gaat gepaard met het betalen van rente over het geleend bedrag. De rentepercentage die men hanteert kan vast of variabel zijn. Bij een vast rentepercentage heeft u de zekerheid ten aanzien van de hoogte van de maandelijkse rente, terwijl er bij het aanhouden van een variabele intrestvoet deze omhoog kan gaan of juist omlaag. Een korte looptijd kan met zich meebrengen dat u straks zit opgescheept met zeer hoge maandlasten, terwijl daartegenover de uiteindelijke kosten bij een te lange looptijd omhoog zullen schieten. Denk tenslotte goed na over de hoogte van het bedrag dat u wenst te lenen en stem dat af met uw maandinkomen. De rente en aflossing zorgen samen voor de maandlast van uw lening. Een te hoge lening in combinatie met een lage inkomen zal ertoe leiden dat u maandelijks een minimaal bedrag kunt aflossen, terwijl u over een langere looptijd moet aflossen.

Tot slot is het u aangeraden om bij het afsluiten van een lening rekening te houden met toekomstige onvoorziene uitgaven. Denk hierbij met name aan de kosten voor onderhoud, herstellingen en stijgende energiekosten, maar ook de meerkost voor de kinderen die er kan ontstaan. Al te lang opgescheept zitten met een lening is op de lange duur niet rendabel.

Shortlink

De voordelen van een renovatielening

lening om te renoverenU wilt uw woning renoveren, maar heeft het geld daartoe niet? Maakt u zich geen zorgen, er zijn diverse mogelijkheden om de renovatie te laten financieren. Kredietinstellingen bieden heden ten dage aantrekkelijke leningen. Vergelijk de verschillende opties, zodat u het geld op een zo voordelig mogelijke manier kunt lenen.
Voor de renovatie van uw woning heeft u de keuzemogelijkheid voor een persoonlijke lening, de geldreserve, het woonkrediet of de renovatielening. Als we al denken aan het afsluiten van een lening gaat onze gedachte allereerst uit naar de persoonlijke lening. Een voordeel van deze lening is dat je van tevoren weet hoe het kostenplaatje in elkaar zit en welke looptijd daaraan verbonden is. Daartegenover staat wel dat het te lenen bedrag exact wordt afgestemd op het bedrag dat u nodig heeft voor de renovatie, aangezien de rente wordt berekend over het totale bedrag. Bij de geldreserve weet u van tevoren niet wat de lening u gaat kosten. Dit komt doordat het bij de geldreserve mogelijk is om reeds afgeloste bedragen weer op te nemen, waardoor u daarover nog eens rente zult moeten betalen. Een voordeel echter is dat u alleen rente behoeft te betalen over opgenomen bedragen en niet over het totaal bedrag. Het woonkrediet is een hypothecaire lening die u eventueel kunt afsluiten voor de renovatie van uw woning, aangezien er hierbij sprake is van een toegevoegde waarde aan uw woning. Bij deze lening heeft u uw woning als onderpand gegeven. De krediet instelling loopt hierdoor minder risico en zodoende de kans voor u wordt vergroot dat u een scherpere rente betaald. Ten slotte hebben we de renovatielening. Evenals de persoonlijke lening is er bij de renovatielening sprake van een vaste rentepercentage die u met maandelijkse, driemaandelijkse, halfjaarlijkse of jaarlijkse aflossingen dient terug te betalen.

Maar waarom nu perse kiezen voor de renovatielening? Behalve dat het leenbedrag, de intrestvoet en de maandelijkse aflossingen van tevoren bekend zijn bij u, biedt de renovatielening nog tal van andere voordelen ten opzichte van de overige leenvormen. Zo weet u precies hoe lang en hoeveel er moet worden afbetaald. Overige voordelen die de renovatielening u biedt zijn:

Uw spaarcenten blijven onaangeroerd; hierdoor bent u ervan verzekerd dat u te allen tijde een buffer voor handen heeft waarop u terug kunt vallen indien zich onvoorziene omstandigheden mochten voordoen
Snelle beschikbaarheid van het leenbedrag voor de renovatie vanwege de eenvoudige en beperkte formaliteiten. Indien u reeds beschikt over een offerte of factuur is dat voldoende om te beschikken over de lening
De renovatielening staat open voor zowel huurders als eigenaren
De intrest is fiscaal aftrekbaar als er sprake is van energiebesparende investeringen bij de renovatie van uw woning.

Met een energiebesparende investering van 10.000 euro om uw woning op te knappen kunt u in aanmerking komen voor de renovatiepremie inhoudende een subsidie van 20 tot 30%. Op deze manier kunt u flink besparen op de kosten. Echter zijn er wel voorwaarden hieraan verbonden. Allereerst dient u meerderjarig te zijn en de te renoveren woning zelf te bewonen. Voor de verhuurder geldt dat hij de woning moet hebben verhuurd aan een sociaal verhuurkantoor. Het is echter wel zo dat de renovatie slechts 1 keer mag worden aangevraagd over een periode van 10 jaren. Voorts moet de te renoveren woning ouder zijn dan 25 jaar en mag uw inkomen niet te hoog zijn. De inkomensgrenzen zijn behoorlijk hoog gelegd. Als alleenstaande mag u niet meer dan €39.250 per jaar verdienen om in aanmerking te komen voor de renovatiepremie. Bij grotere gezinnen is het inkomen verruimd. Zo mag het minimale gezinsinkomen niet meer dan €56.060 bedragen op jaarbasis. Deze inkomensbegrenzing loopt zelfs op tot maximaal €68.620 voor gezinnen bestaande uit 6 personen. Ten slotte mogen de ingediende facturen bij aanvraag van de renovatiepremie niet ouder zijn dan 3 jaren.

Shortlink

De Directe Verzekeraar Is Vaak Veel Goedkoper

autoverzekeringenAls je bent zoals de meeste mensen ga je gewoon naar je lokale verzekeringsmakelaar om je autoverzekering af te sluiten. Het is de makkelijk en je hebt een plek waar je naartoe kan in geval van problemen zoals een ongeval. Jammer genoeg zijn makelaars niet altijd de goedkoopste oplossing. Het zijn niets voor niets makelaars en zij strijken altijd een commissie op. Een autoverzekering simulatie is een handige manier om je opties tegen elkaar af te wegen.

Wanneer je naar een makelaarskantoor gaat dan kijkt de makelaar naar jouw situatie en biedt jouw een verzekering aan. Deze makelaar heeft verschillende contacten met verzekeraars. Soms zal hij een goedkope kiezen en soms een dure. Niet iedereen wil een goedkope verzekering, sommige mensen willen vooral een goede verzekering. Veel mensen denken dat zij een verzekering afsluiten bij een makelaar en dat klop ook, maar je bent wel niet verzekerd bij deze makelaar, je bent verzekerd bij het bedrijf dat deze verzekeringsmakelaar je ingeschreven heeft.

Je zal dit ook zien aan je groene kaart. Het logo of bedrijf dat op je groene kaart staat is niet hetzelfde als die van je verzekeringsmakelaar. Je verzekeringsmakelaar is dus een tussenpersoon die een commissie opstrijkt.

Een autoverzekering afsluiten bij de bron

Je kan natuurlijk overwegen om je makelaar over te slaan en direct een verzekering af te sluiten bij de bron. Directe verzekeraars zijn vaak veel goedkoper en bieden ook speciale pakketten aan. Bij Corona Direct kan je bijvoorbeeld een kilometer verzekering afsluiten. Dit is vooral voordelig wanneer je weinig kilometers doet. Generali is een directe verzekeraar met veel ervaring en biedt eerder een totaal pakket aan. Beide zijn directe verzekeraars, maar elke heeft zijn aanpak.

Het voordeel van directe verzekeraars zijn dat je dikwijls minder betaald en direct contact hebt met de verzekeraar in plaats van een tussenpersoon. Je hebt ook meer duidelijkheid over wat er allemaal in de verzekeringspakket zit. Bij een verzekeringsmakelaar weet je nog niet eens waar je verzekerd zal zijn, terwijl alle informatie van de directe verzekeraar op hun website te vinden is.

Vergelijken van directe verzekeraars

Vaak loont het de moeite om diverse autoverzekeringen te vergelijken. Wanneer je op zoek bent naar een BA verzekering moet je vooral naar de prijs kijken. Maar het kan ook lonen om eens te kijken of je niks extra’s krijgt. Bij Touring Verzekeringen en Generali krijg je bijvoorbeeld een gratis vervangwagen en wordt je wagen ook kosteloos getakeld. Dit zijn zaken die zeker kunnen tellen en waar je rekening mee kan houden.

Prijs alleen is niet alles. Soms zit het hem ook in de extra’s die zitten in je autoverzekeringspakket. Kijk daarom goed rond voor je een verzekering afsluit en maak pas een beslissing wanneer je alle opties overwogen hebt.

Shortlink

Doorlopend krediet versus kredietkaart

Het kan zich weleens voordoen dat je wat extra geld nodig hebt. Hiervoor kan je een beroep doen op het doorlopend krediet of het gebruik van een kredietkaart.

Het doorlopend krediet

Het doorlopend krediet is een flexibele lening waarbij het afgeloste bedrag steeds opnieuw geleend kan worden tot aan de vooraf afgesproken kredietlimiet. Het kredietlimiet is het maximaal geleend bedrag, waarbij er geen sprake is van een vast leenbedrag. Dit bedrag hoeft je niet in een keer op te nemen. De looptijd en rente van een doorlopend krediet zijn echter wel variabel met dien verstande dat als de lening is afgelost deze kan worden stopgezet en dat het rentepercentage kan stijgen of dalen. Er wordt alleen rente betaald over het opgenomen bedrag en bij extra aflossing wordt er geen boete in rekening gebracht. Het doorlopend krediet is doorgaans bedoeld om extra financiële ruimte te bieden voor een langere periode. Gelet op het voorgaande kan worden geconcludeerd dat het doorlopend krediet grote flexibiliteit met zich meebrengt en dan vooral met betrekking tot het gegeven dat je niet van vooraf aan kan aangeven hoeveel je exact denkt nodig te hebben en op welke momenten je eventuele uitgaven zult doen. Voordat u een krediet afsluit, doet u er verstandig aan om goed de voorwaarden en tarieven van de verschillende kredietverstrekkers te vergelijken.

De kredietkaart

madame kredietkaartDe kredietkaart is een algemeen aanvaard betaalmiddel. De beschikking hebben over een kredietkaart biedt de mogelijkheid aankopen te doen waarvan de betaling op een later tijdstip plaatsvinden. Vaak genoeg vindt de betaling aan het eind van de maand plaats of vindt er gespreide betaling plaats. Het voordeel van een kredietkaart is dat je geen cent op zak hoeft te hebben. Zelfs in het buitenland wordt je kredietkaart geaccepteerd als betaalmiddel. Het limiet op je kredietkaart kan je zelf bepalen. Gelet op de aanbieder en het type kredietkaart bestaan er ten aanzien hiervan een divers rente aanbod en verschillen de opties voor terugbetaling van elkaar.

Mede door het veelvuldig gebruik van een kredietkaart kan je zo af en toe nog eens genieten van de extra voordelen bij bepaalde aankopen en levert dit je nog eens extra geld op doordat je tegoeden op je rekening ongeroerd blijven en deze je dus intrest opbrengen. En dan komt die maar……… het gebruik van een kredietkaart houdt namelijk in dat je in principe geld leent van een krediet maatschappij. Zodoende kan je dus rood staan en elke maand een afgesproken bedrag terugbetalen. Hierover wordt er een rentepercentage oplopend tot maar liefst 21% op jaarbasis terugbetaald. Kredietkaarten zoals VISA en MASTERCARD worden wereldwijd geaccepteerd. Deze kaarten hebben als extra voordeel dat uw aankopen verzekerd zijn. De mogelijkheid bestaat zelfs om de kaart te verzekeren tegen de gevolgen van diefstal. Behalve dat je extra geld kan opnemen met je kredietkaart kan je ook tegen een aantrekkelijke rente sparen of sparen voor punten, waarmee je dan weer leuke dingen kunt kopen.

Een doorlopend krediet is goedkoper dan rood staan op uw kredietkaart. De mogelijkheid bestaat tot het combineren van een kredietkaart met een doorlopend krediet, waarbij u uw tegoed kunt aanvullen met geld uit het doorlopend krediet. Hierdoor voorkomt u dat u rood staat tegen een te hoge rente.

Shortlink

Goedkope lening beschikbaar voor energiebesparende maatregelen

Bent u op zoek naar een lening voor de bouw of renovatie van uw woning? Geen nood, er zijn kredietinstellingen zat die u maar al te graag te hulp schieten. Maar neem geen overhaaste beslissingen, waar u later spijt van zult krijgen. Wist u dat de overheid goedkope leningen geeft aan degenen die energiebesparende investeringen willen plegen bij de bouw of renovatie van hun woning? De FRGE lening biedt hiertoe uitkomst.

Wat is de FRGE lening?

In het beleid van de overheid om energiezuinigheid toe te voegen aan het landschap, is zij ertoe overgegaan tot het sluiten van een overeenkomst met Belfius en Triodos Bank. Deze overeenkomst houdt in dat zij voordelig geld lenen mogelijk maken, indien men ervoor kiest om energiezuinig te bouwen. Met deze regeling wil de overheid de burgers tegemoetkomen, aangezien energiezuinig bouwen extra investeringen vereist.

FRGE goedkoop lenenDe FRGE lening is een lening van het Fonds voor de Reductie van Globale Energiekost met een intrestvoet van maximaal 2%. Deze lening kunt u slechts betrekken voor investeringen die ertoe zullen leiden dat u energie zult besparen in uw woning. Het maximale bedrag dat u hierbij kunt lenen is 10.000. Let er wel op dat u de lening dient af te betalen over een looptijd van maximaal 5 jaren. Desondanks komt u met deze lening voordeliger te staan in vergelijking met de reguliere leningen die er worden aangeboden. Het is de moeite van het overwegen waar wanneer u geld wilt lenen om een renovatie uit te voeren of aan nieuwbouw te beginnen, waarbij u zich richt op een of enkele energiebesparende maatregelen in of om het huis.

Ten zijde van de regering doet zij enige inspanning en heeft ten behoeve van specifieke doelgroepen de intrest van 2% op zich te nemen. Deze groepen maken dus helemaal geen kosten bij het aangaan van de lening. Degenen die voor deze regeling in aanmerking komen zijn:

 • mensen met een verhoogde tegemoetkoming bij het ziekenfonds
 • mensen met een beperkt inkomen
 • mensen die een beroep doen op schuldbemiddeling of budgetbegeleiding

Hoe werkt de FRGE lening?

De lening wordt uitgekeerd via ‘lokale entiteiten’. Met andere woorden u kunt dus alleen een FRGE lening aanvragen als er in uw gemeente een lokale entiteit van het FRGE gevestigd is. Deze entiteiten worden aangeduid door steden en gemeenten in overleg met het OCMW.

Shortlink

Woonleningen ‘hit rock bottom’

Woonleningen of hypotheek super goedkoopGeld lenen voor een woning was nog nooit zo goedkoop. Banken verlagen hun rentetarieven op dagbasis, waarbij sommigen hun laagste niveau in jaren hebben bereikt.

De intrest voor woonleningen staat al geruime tijd op een zeer laag niveau. Begrijpelijk dat ook de hypothecaire lening deze trend op de voet volgt. Dit is mede dankzij de overheid. Zij betaalt namelijk de rente, die onder de 2% ligt, voor leningen op lange termijn. Voor degenen die op zoek zijn naar een huis of een huis op het oog hebben moeten het er nu op wagen om een hypothecaire lening af te sluiten. De langetermijnrente is recentelijk gedaald tot onder 2,50 procent gedaald. Volgens verwachtingen zit het erin dat deze weer de lucht in zal gaan. Ondanks de lage rente zijn er toch nog mogelijkheden een nog voordeligere woonlening af te sluiten. Zo kunt u op het moment dat u aangeeft en belooft uw salaris op een zichtrekening van de bank te laten storten, uw woning laat verzekeren en dergelijke, u in aanmerking kunt komen voor een extra korting van iets meer dan een halve procent. U vraagt zich natuurlijk af hoe dat mogelijk is. Banken kunnen zich dit veroorloven aangezien zij hun reële rentevoeten minder hebben laten stijgen dan de staatsrentes, wat betekent dat ze meer winst nemen op de leningen. Zelfs als de staatsrentes nog verder zakken, is de kans klein dat ze hun woonrentes verder zullen verlagen. Op die manier is het geld lenen voor een woning voordeliger dan ooit en is dit een goed moment om het krediet op een voordelige manier af te sluiten. Dit zal stand houden zolang de economie niet fors herneemt en de inflatie laag blijft.

Degenen die reeds opgescheept zitten met een lening met vaste rentevoet betalen hierbij meer aan rente dan de mensen die vandaag een lening afsluiten. Het is dus aan te raden om eens binnen te stappen bij uw kredietverstrekker en te heronderhandelen over een eventuele verlaging van het rentevoet van de lopende lening. Zodra u merkt dat de marktrentes 1 procent lager liggen kunt u al een aanvang maken om de intrestvoet van je woonlening te laten herzien. Hiervoor zal de kredietverstrekker wel enige kosten in rekening brengen.

De keerzijde van de medaille is echter dat de spaarders uiteindelijk de dupe zijn van de recente ontwikkelingen. Met het omlaag gaan van de rentevoeten voor leningen gaat ook de spaarrente steeds een beetje verdere omlaag. Geld lenen is op dit moment een stuk interessanter dan sparen. Zo proberen de banken mensen ertoe te bewegen dat zij gaan investeren in een woning met hun zeer voordelige rentetarieven, terwijl zij anderzijds het sparen minder laten opleveren. Doordat er meer geleend wordt, wordt er meer geld uitgegeven, de economie weer op gang gebracht en kan de woningmarkt hier op diverse manieren van profiteren.