Print Shortlink

Goedkope lening, lange looptijd

lenenGeld lenen is tegenwoordig een fluitje van een cent. U kunt makkelijk uw leningsaanvraag doen, hetzij online, via de lokale banken of een kredietinstelling. Het is echter zaak dat u wel weet wat voor soort lening u denkt af te sluiten. Weet u het antwoordt hierop niet, ga dan eerst bij uzelf te rade waarvoor u de lening nodig heeft. De diverse banken en kredietinstellingen kunnen u hierbij te allen tijde adviseren over het diverse leningsaanbod en welke het beste bij uw behoefte van toepassing is. Vergelijk hierbij de diverse leningen op basis van de intrestvoet, de looptijd en de aanvullende voorwaarden.

Als u al dan niet op zoek bent naar geld lenen zonder bank en de goedkoopste lening is het u aan te raden uit te kijken naar een zo laag mogelijke intrestvoet verbonden aan de lening die gepaard gaat met een relatief korte looptijd. Zo heeft u de keuze om een autolening af te sluiten voor de aanschaf van een nieuwe auto. Met de persoonlijke lening kunt u de financiering hiervan spreiden over een bepaald aantal jaren. Indien u daarentegen een televisie of wasmachine wenst te kopen, maar pas eind van de maand uw salaris ontvangt kunt u gaan voor de minilening. In het geval u wilt bouwen of uw woning wilt renoveren kunt u ook daarvoor een gepaste lening vinden. Denk hierbij aan de renovatieleningen voor energiebesparende maatregelen, de groene lening en de sociale leningen waaraan gunstige voorwaarden gekoppeld zijn met een scherpe rentepercentage. Punt is wel dat u vooraf duidelijkheid vergaart over de hoogte van de kosten van de lening op maandbasis. U kunt ook simpelweg kiezen voor een kredietkaart waarbij u aankopen doet en de kosten over de komende periode zullen worden gespreid. De kosten kunnen hierbij evenwel hoog oplopen.

U kunt zo goedkoop mogelijk lenen door zelf de kosten te bereken. Houd u hier wel rekening met de hiernavolgende factoren:

  • Het rentepercentage
  • De looptijd
  • Het leenbedrag

Het lenen van geld gaat gepaard met het betalen van rente over het geleend bedrag. De rentepercentage die men hanteert kan vast of variabel zijn. Bij een vast rentepercentage heeft u de zekerheid ten aanzien van de hoogte van de maandelijkse rente, terwijl er bij het aanhouden van een variabele intrestvoet deze omhoog kan gaan of juist omlaag. Een korte looptijd kan met zich meebrengen dat u straks zit opgescheept met zeer hoge maandlasten, terwijl daartegenover de uiteindelijke kosten bij een te lange looptijd omhoog zullen schieten. Denk tenslotte goed na over de hoogte van het bedrag dat u wenst te lenen en stem dat af met uw maandinkomen. De rente en aflossing zorgen samen voor de maandlast van uw lening. Een te hoge lening in combinatie met een lage inkomen zal ertoe leiden dat u maandelijks een minimaal bedrag kunt aflossen, terwijl u over een langere looptijd moet aflossen.

Tot slot is het u aangeraden om bij het afsluiten van een lening rekening te houden met toekomstige onvoorziene uitgaven. Denk hierbij met name aan de kosten voor onderhoud, herstellingen en stijgende energiekosten, maar ook de meerkost voor de kinderen die er kan ontstaan. Al te lang opgescheept zitten met een lening is op de lange duur niet rendabel.

Leave a Reply