Print Shortlink

Laagste rente ooit voor Belgische leningen

laagste rente ooitVolgens het Agentschap van de Schuld heeft België 1,990 miljard euro geleend op de financiële markten tegen historisch lage rentes. Voor de tienjaarsrente wordt er zelfs een rentevoet van 1,919% gehandhaafd, het laagste tot nu te genoteerd.

Het is een gegeven dat de Europese Centrale Bank (ECB) met een bepaalde regelmaat de rentevoet opnieuw vast. Deze rentevoet is bedoeld voor banken indien zij geld willen lenen. Als deze rente die het ECB hanteert laag wordt gehouden zal het uiteindelijk voor jouw als klant ook goedkoper zijn om geld te gaan lenen. Maar waarom verlaagde de ECB de rentevoet? Dit heeft zijn oorsprong in het feit dat de Amerikaanse Centrale Bank Amerikaanse overheidsobligaties blijft opkopen. Daarnaast is de Euro duur, waardoor Belgische producten duurder worden in het buitenland met als gevolg een kleinere winstmarge. Op deze manier loopt het economisch herstel vertraging op en de langetermijnrente dus omlaag gaat. In november van het vorig jaar heeft de ECB de rentevoet verlaagd naar 0,25%. Met het verlagen van de rentevoet heeft de ECB getracht de economie weer leven in te blazen en ertoe willen bijdragen dat de beurzen daarop positief reageren.

Geld lenen kosten geld, hetgeen wordt uitgedrukt in het rentetarief dat u aan de bank betaalt. Het moment dat u geld wenst te lenen is bepalend of de banken u al dan niet een scherp tarief zullen aanbieden of niet. Daar de ECB de rentevoet heeft verlaagd zullen de banken ertoe overgaan om de door hun gehanteerde rentevoet eveneens te verlagen. Dit komt doordat de banken ook minder kosten maken als zij geld zouden willen lenen. Op dit moment, nu de rentevoet zo laag is, zal het u goedkoop uitvallen als u een lening wenst aan te gaan. Behalve de lage rentevoet zijn er ook nog andere factoren die bepalend zijn bij de berekening van de kosten bij een lening.

De hoogte van het leenbedrag is bepalend voor de berekening van de rente. Het is namelijk zo dat de rente omlaag gaat op het moment dat u meer besluit te lenen. Dit kan onder andere komen doordat bijvoorbeeld de administratieve lasten dan een kleiner deel van het totaal uit zullen maken. Indien u daarbij een onderpand inbrengt bij het lenen van een groot bedrag zal de rente nog eens lager liggen. Dit laatste heeft weliswaar voor het overgrote deel te maken met het risicoprofiel. Dit risicoprofiel is niets anders dan het risico dat een kredietverstrekker eventueel zal lopen door geld aan u te lenen, die u na verloop van tijd, hetzij maanden of jaren, weer terug dient te betalen. Hiertoe achten kredietverstrekkers het van belang hoe het gesteld is met uw persoonlijke kredietgeschiedenis. Bent u een wanbetaler als het gaat om het aflossen van schulden, of heeft u andere lopende leningen waarvan de aflossingen moeilijk verlopen, is de kans groot dat u een hogere rente voorgeschoteld krijgt. Tenslotte is de rente die u betaalt voor een lening altijd afhankelijk van de marktrente van dat moment. Nu de rente erg laag is zijn de leningen relatief goedkoop. Maar wanneer de economie weer zal opbloeien zal de rente ook weer worden verhoogd. Volgens critici zal deze trend niet al te lang aanhouden en is het nu een mooi moment om een lening aan te gaan.

Leave a Reply